Rybářské revíry:

Podmínky pro lov na RMV č.:411152-MO ČRS Bakov nad Jizerou pro rok 2023

Oddíl 3 – povolenky k lovu

 

-          Na revíru místního významu platí pouze povolenka č. 18 vydaná MO ČRS Bakov nad Jizerou.

-          Revíry místního významu, na kterých platí povolenka

                Tůň Dalešice č. podrevíru 1

                Tůň Podzemanova č. podrevíru 2

   

-          Každý držitel povolenky je povinen se před lovem seznámit s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva“ (§ 13  ods. 9 zákona č. 99/ 2004 Sb.) Dále pak zákonem o rybářství č.99/2004 Sb a jeho prováděcí vyhláškou č.197/2004 Sb., rybářským řádem a těmito podmínkami pro lov na RMV

-          Před zahájením lovu je lovící povinen zapsat do úlovkového lístku datum, číslo revíru a podrevíru kde bude lovit. Po ukončení lovu pokud nebyl docílen úlovek řádek proškrtnout.

-          Rybolov na RMV povolen od 1. 1. do 31. 12.

-          Lovící si smí v jednom dnu ponechat pouze jeden kus vyjmenované ryby (kapr, štika, candát, sumec, amur) jejím ponecháním a okamžitým zapsáním končí denní lov na revíru.

-          Držitel povolenky RMV si na RMV smí ponechat tři kusy vyjmenovaných ryb týdně, dále pak 20 kusů ročně. Týden začíná pondělím a končí nedělí. Po splnění ročního úlovku si lze zakoupit novou povolenku.

-          Ostatní ryby se zapisují před odchodem od vody.

-          Zápis ulovené ryby v úlovkovém lístku bude obsahovat všechny údaje (druh, míru, váhu).

-          Lovící je při lovu povinen u sebe mít: platnou povolenku na RMV, rybářský lístek, průkaz totožnosti. Dále pak míru pro zjištění délky ryb, podběrák a vyprošťovač háčků.

-          Stanovené míry ryb na RMV:                  Kapr obecný              45 cm

Lín obecný                30 cm

Štika obecná             60 cm

Amur bílý                  60 cm

Candát obecný          50 cm

            Ostatní míry ryb dle rybářského řádu.

-          Na RMV je povolen lov na přívlač od 1.9.2023 do 31.12.2023.

-          Lov na rybku a její části povolen pouze na jednoháček od 1.9. do 31.12.

-          Vyplněný, sečtený úlovkový lístek je lovící povinen vrátit výdejci do 15. 1.

 

Kontaktní tel:. 

Hospodář + RS: 777 018 556

Jednatel: 775 286 766