Školení + zápisné 
Nástupní školení o první rybářský lístek
 
Dospělí   600,-                    dorost   400,-                   děti   100,-
 
Členská známka
 
Dospělí   500,-                    dorost   200,-                   děti   100,- 
 
Chod organizace
 
Dospělí  100,-                       dorost     0,-                     děti     0,-
 
 
Nový člen - jak se stát rybářem?
 
vyplnit čitelně přihlášku na předepsaném tiskopisu (ke stažení ZDE)
zúčastnit se nástupního školení (využijte prosím Kontakt na stránce vpravo nahoře)
přinést jednu pasovou fotografii  (platí pouze pro děti a mládež)
uhradit zápisné a členskou známku
uhradit brigádní hodiny (platí se zpětně za předchozí rok neodpracované brigády v hodnotě 1.000,-Kč)
předložit platný státní rybářský lístek (vydá Magistrát města Mladá Boleslav na základě protokolu o absolvání nástupního školení viz. výše)
 
Kdo z členů MO nezaplatí do 30.4.2021 členskou známku, přestává být automaticky členem MO!!!
 
Podmínky pro znovu přijetí:
Uhradit zápisné, členskou známku, a v případě neodpracování brigádních hodin uhradit celou částku 1.000,-Kč
 
Sankce:
Špatně vyplněná nebo nevyplněná statistika na povolence 100,-Kč
Neodevzdaná povolenka v termínu do 15.1.2021  300,-Kč