BRIGÁDNÍ POVINNOST PRO ROK 2018

 

Brigádnické hodiny je možno odpracovat v následujících termínech:

            BŘEZEN       31.03.2018 (sobota) od 07:00 - 12:00                          

            DUBEN         14.04.2018 (sobota) od 07:00 - 12:00

                   21.04.2018 (sobota) od 07:00 - 12:00

KVĚTEN        12.05.2018 (sobota) od 07:00 - 12:00

                    26.05.2018 (sobota) od 07:00 - 12:00

ČERVEN         02.06.2018 (sobota) od 07:00 - 12:00

                                           23.06.2018 (sobota) od 07:00 - 12:00

Sraz brigádníků vždy na novém areálu MO. č.p. 35 u tůně Podzemanova.

Počet brigádnických hodin 10. Brigádní povinnost je možné splnit i finanční úhradou.

Sazba za neodpracovanou hodinu je 100,-Kč.

Povinnost odpracovat brigádní hodiny se nevztahuje na děti do věku 15 let, ženy, ZTP, důchodce, kteří dovrší v roce 2018 věk 65 let, členy výboru a členy rybářské stráže.

 

Členové kteří nebudou moci odpracovat brigádnické hodiny v uvedených termínech se mohou telefonicky dohodnout na změně s př.Venclákem na 

tel.č.724 824 846.